2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Yayımlanmıştır.

16.11.2017

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri”  başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl “Kamu İç Denetim Genel Raporu” hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.

2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu için Burayı Tıklayınız

Görüntülenme Sayısı: 98