İç Denetçi

Mehmet SAÇAKLI

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü

Tel        : 0 (416) 223 38 11

E-posta : msacakli@adiyaman.edu.tr